ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΩΣ 10KW

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Φωτοβολταϊκά σε στέγες ή δώματα ισχυος εως 10 KW

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Αφορολόγητο εισόδημα 550ευρώ / μήνα
- 25ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ
- Δυνατότητα απόσβεσης επένδυσης σε 4-5 χρονια.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Χρειάζομαστε περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 100Watt για δωμα και 0,7 τετραγωνικά για 100Watt για στέγη.

Πχ χρειαζόμαστε 100 μ2 για εγκατάσταση 10 Kw (1 KW=1000W) σε δώμα και 70 μ2 για στέγη υπό κλίση.

• Ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

• Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λόγω του συνεχούς αυξανόμενου κόστους του φυσικού αερίου
και του πετρελαίου προκύπτει η ανάγκη για χρήση εναλλακτικών πηγών
θέρμανσης, όπως η αντλία θερμότητας.
Η αντλία θερμότητας είναι μία ψυκτική μηχανή,
που δημιουργεί ψύξη στον αέρα ή στο νερό απορροφώντας θερμότητα
και αποβάλλοντας (μεταφέροντας ) αυτή στο περιβάλλον.
Όταν αντιστραφεί η λειτουργία απορροφά θερμότητα από το
περιβάλλον και τη μεταφέρει στον αέρα του χώρου ή στον
κλιματισμό χρήσης.
Η αποδιδόμενη (μεταφερόμενη) ενέργεια είναι 3 εως 5 φορές
μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξοικονόμηση ενέργειας.
Με την χρήση μιας Αντλίας Θερμότητας , γίνεται εξοικονόμηση
έως και 6 φορές σε σχέση με τα συστήματα θέρμανσης
με ορυκτά καύσιμα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι αντλίες θερμότητας με υψηλό ονομαστικό και εποχικό βαθμό
απόδοσης κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα
(Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC/ RES Directive, § 2).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες
προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας
χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Η χρηματοδότηση φτάνει μέχρι το 70 % του συνολικού κόστους της ανακαίνισης
(εως 15000€) ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου.
Οι επιλέξιμες επεμβάσεις αναφέρονται στους όρους του προγράμματος και καλύπτουν
όλες τις ανάγκες για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας .

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ

Η έξυπνη λύση για "δωρεάν" σπίτι

Έστω ότι εχετε ένα οικόπεδο που πληροί τους απαραίτητους
όρους δόμησης.

Σας προσφέρουμε τη δυνάτοτητα ανοικοδόμησης μιας
βιοκλιματικής κατοικίας , ενεργειακής κλάσης Α,
που συνεπάγεται ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
για θέρμανση ψύξη και ζεστό νερό.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ?
Στη στέγη της κατοικίας τοποθετείται φωτοβολταικό σύστημα
10 kw , τα έσοδα του οποίου στην χρονική περίοδο των 25 ετών, που
διαρκεί η σύμβαση με τη ΔΕΗ αποπληρώνουν το στεγαστικό σας δάνειο .
Ο σχεδιασμός της κατοικίας γίνεται σύμφωνα με
τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας , δηλαδή
δεν υπάρχουν πρότυπες κατασκευές.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- Απαραίτητη κατασκευή στέγης 75 m2 με νότιο προσανατολισμό και
κλίση 30ο
- Η δόμηση δε πρέπει να υπερβαίνει τα 85 m2

Σε κάθε άλλη περίπτωση το επιπλέον κόστος κατασκευής
δεν καλύπτεται από τα έσοδα του φωτοβολταϊκού συστήματος
αλλά από ιδία χρηματοδότηση.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Επενδυση στον ήλιο.
Φωτοβολταϊκά σε στέγες ή δώματα ισχυος εως 10 KW
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Αφορολόγητο εισόδημα 550ευρώ / μήνα
- 25ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ
-Δυνατότητα απόσβεσης επένδυσης σε 4-5 χρονια.

Προυποθέσεις
Ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Χρειάζομαστε περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 100Watt για δωμα και 0,7 τετραγωνικά για 100Watt για στέγη. Πχ χρειαζόμαστε 100 μ2 για εγκατάσταση 10 Kw (1 KW=1000W)σε δώμα και 70 μ2 για στέγη υπό κλίση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

• Ρύθμιση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το νόμο 4014/2011
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου καιάλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
»
(ΦΕΚ Α' 209/21.9.2011), ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις τις 21-09-2011.

• Μελέτη – Επίβλεψη οικοδομικών αδειών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
- Ανέγερσης κτιρίου
- Αλλαγής Χρήσης
- Αναθεώρησης
- Νομιμοποίησης
- Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
- Ανασύστασης φακέλου
- Επισκευής
- Ενίσχυσης υπάρχοντος κτιρίου

• Στατικές μελέτες (βάσει Ευρωκωδίκων)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
- Μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος (ΕC2,EC8)
- Μεταλλικών κατασκευών (EC1,EC3)
- Έλεγχος υπάρχοντος, Eπισκευές/Ενισχύσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ
- Τοίχοι αντιστήριξης (EC2,ΕC7)
- Φέρουσα τοιχοποιία (ΕC6)

ΟΡΑΜΑ
Όραμά της, να συνεχίσει δυναμικά την επιτυχημένη της πορεία, επεκτείνοντας διαρκώς τις δραστηριότητές της, τόσο γεωγραφικά, όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και διατηρώντας το ηγετικό και πρωτοποριακό προφίλ που τη χαρακτηρίζει από την αρχή.
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της εταιρίας, από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα, είναι να προσφέρει με συνέπεια και υποδειγματικό επαγγελματισμό ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, συνδυάζοντας την ασφάλεια και την καινοτομία με τη μέγιστη δυνατή απόδοση προς όφελος των πελατών.
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η εταιρία «PVI Energy» δραστηριοποιείται στον τομέα των Α.Π.Ε. και κυρίως αυτό των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Διαθέτει στελέχη και συνεργάτες με εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που την καθιστά πλέον αξιόπιστη επιλογή.

Η «PVI Energy» έχει ήδη αναλάβει και ολοκληρώσει έναν μεγάλο αριθμό έργων στη Β.Ελλάδα. Η πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η πολυετής της εμπειρία και η ουσιαστική γνώση του αντικειμένου την καθιστούν την πλέον αξιόπιστη επιλογή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μητροπόλεως 101 T. 2310 282419 info@pvienergy.gr
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   www.pvienergy.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΙΘΕΤΟ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
EMAIL *
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΘΕΜΑ *